Tweet Share   รายละเอียดการจำหน่ายบัตร 2017 411 FANDOM PARTY IN BANGKOK เมื่อไอดอล 3 สัญชาติ “เกาหลี ไทย ญี่ปุ่น” มาเจอกัน ความมันส์จึงบังเกิด ในงาน “2017 : 411 FANDOM PARTY IN...