JYH_Thailand_Poster_0226_FINALs

รายละเอียดการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ต

ชื่อคอนเสิร์ต : 2015 Jung Yung Hwa Live <One Fine Day> in Bangkok

วันแสดง        : วันเสาร์ที่4 เมษายน พ.ศ.2558

เวลาแสดง     : 18:00. เป็นต้นไป

ประตูเปิด       : 17:00.

สถานที่          : Thunderdome, MuangThongThani, Bangkok.

ราคาบัตร      : 6,500 / 4,500 [standing] / 4,000 / 3,500 / 2,500 และ 1,500บาท

จำหน่ายบัตรโดย   : www.thaiticketmajor.com  TEL : +66 2 262 3456

รายละเอียดการจำหน่ายบัตรรอบปกติ    : วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2558

COVER FACEBOOK 411

12

 

 

รายละเอียดการซื้อบัตร

1)       เปิดจำหน่ายบัตรในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปทั้งนี้ผู้ซื้อบัตรควรตรวจสอบเรื่องเวลาการเปิดขายตั๋วของแต่ละสาขา เพราะเวลาทำการของแต่ละสาขาเปิดไม่เท่ากันโดยสามารถสอบถามไปที่ Call Center+662 262 3456 ช่องทางการจำหน่าย

- เค้าท์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา

- โรงภาพยนตร์เมเจอร์-อีจีวี

- ที่ทำการไปรษณีย์

- www.thaiticketmajor.com

- Call Center โทร. +662 262 3456

สามารถดูจุดจำหน่ายได้ที่ http://www.thaiticketmajor.com/outlets.php

2)        สามารถซื้อบัตรได้ครั้งละ 4 ใบต่อ 1 ท่านเท่านั้น

3)        ผู้ที่ซื้อบัตรผ่านทาง Website หรือ Call Center และเลือกชำระผ่านทาง Counter Service / Bill Payment

จะมีระยะเวลาการชำระเงินภายใน 2 ชั่วโมง

4)        ราคาบัตรยังไม่รวมค่าบัตรพลาสติก (ใบละ 20 บาท) และค่าธรรมเนียมการออกบัตร (ใบละ 20 บาท)

5)       การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตจะมี convenience fee 3% ในทุกช่องทางการจำหน่าย

6)        ในเบื้องต้นผู้ซื้อบัตรฯจะได้รับบัตรกระดาษซึ่งเป็นบัตรจริงที่ใช้สำหรับเข้างาน (ดังนั้นจึงควรระมัดระวังไม่ให้บัตรชำรุดหรือสูญหาย) **ส่วนบัตรพลาสติกจะมีสถานะเป็นเพียงบัตรที่ระลึกเท่านั้น

7)       **ผู้ซื้อบัตรยืน หากบัตรยืนสูญหายทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกบัตรใหม่ให้ในทุกกรณี เนื่องจากพื้นที่มีจำนวนจำกัด  ดังนั้นจึงขอให้ผู้ซื้อเก็บรักษาบัตรยืน ไว้เป็นอย่างดี

8)    ลูกค้าที่ซื้อบัตรคอนเสิร์ต 2015 Jung Yung Hwa Live <One Fine Day> in Bangkok ทุกที่นั่งจะได้รับ Official Poster (โปสเตอร์ไม่

มีลายเซ็น) ท่านละ 1 แผ่น

9)    ผู้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตทุกราคาบัตรคอนเสิร์ตไปติดต่อรับบัตรพลาสติก และ Official Poster (โปสเตอร์ไม่มีลายเซ็น) ได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรของไทยทิกเก็ตเมเจอร์หน้า Thunderdome เมืองทองธานี ในวันเสาร์ที่ 4 เมษายนพ.ศ.2558เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 

สิทธิพิเศษ

 1.       ลูกค้าที่ซื้อบัตรคอนเสิร์ต 2015 Jung Yung Hwa Live <One Fine Day> in Bangkok ทุกที่นั่งจะได้รับ Official Poster (โปสเตอร์ไม่มีลายเซ็น) ท่านละ 1 แผ่น

2.       พิเศษกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว!!! สำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตรคอนเสิร์ต2015Jung Yong Hwa Live<One Fine Day> IN BANGKOK” ในที่นั่ง VVIP ราคา 6,500 บาท ทั้ง 200 ที่นั่ง จะได้รับสิทธิ์ในเข้าชม Jung Yong Hwa แบบ Execusiveในรอบซ้อมใหญ่ เป็นเวลา 20 นาที พร้อม Official Goods 1 ชุด ประกอบไปด้วย (One Fine Day) Light Stick และ (One Fine Day) Slogan อย่างละ1 ชิ้น

3.       สิทธิพิเศษสำหรับบัตรราคาอื่นๆ ทางทีมงานฯ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

*** โดยรายละเอียดการลงทะเบียนเพื่อเข้าชมและรายละเอียดการรับของต่างๆในกิจกรรมนี้ ทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

****ขอสงวนสิทธิ์ 1 ที่นั่ง :1 สิทธิ์

 

 

หมายเหตุ

1.       สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ซื้อบัตรงาน2015 Jung Yung Hwa Live <One Fine Day> in Bangkokเท่านั้น

2.       ผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษ มีสิทธิ์ได้รับเพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น

3.       ผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษ จะต้องแสดงตนพร้อมบัตรงานคอนเสิร์ต  และบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่

4.       คำตัดสินของทีมงาน 411ent. ถือเป็นที่สิ้นสุด

5.       กฎกติกาและรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม สามารถติดตามได้ที่ Fanpageของ 411 และwww.411ent.com

6.       ติดตาม วัน,เวลา, สถานที่และรายละเอียดการรับสิทธิ์ต่างๆ ได้ที่ Fanpageของ 411 และwww.411ent.com

7.       ประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในเดือน มีนาคม 2558 ทางFanpageของ 411 และwww.411ent.com

8.       ผู้โชคดีโปรดมาลงทะเบียนตามวันและเวลาที่ทางผู้จัดกำหนด เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ประโยชน์ของตนเอง

9.       ทางต้นสังกัดและผู้จัดไม่อนุญาตให้บันทึกภาพและเสียงใดๆ ทั้งสิ้น

 

 COVER FACEBOOK 411 

 

Ticket Sales Information

Concert Title                   : 2015 JUNG YONG HWA LIVE <One Fine Day> IN BANGKOK

Date                                   : Saturday April4th, 2015

Time Duration                :  From 6pm

Gates Open                      :  5 pm

Location                          Thunderdome, MuangThongThani, Bangkok.

Ticket Price                    :  6,500 / 4,500 [standing] / 4,000 / 3,500 / 2,500 / 1,500 THB

Sales Counter                :  www.thaiticketmajor.com  TEL : +66 2 262 3456

Ticket Sales on               :  Saturday March 4th , 2015
Purchasing Information

1)       Official ticket sales on Saturday March 4th , 2015 from 10.00 am

Contributed by Thai Ticket Major

-          Sales counters at all branches

-          Major Cineplex and EGV, all branches

-          Thailand Post Offices

-          www.thaiticketmajor.com

-          Call center Tel. +662-262-3456
Distribution Channel  :http://www.thaiticketmajor.com/outlets.php

2)        Maximum number of ticket sales per 1 person is 4

3)        For advance purchases made through website or call center for which choose ‘Counter Service/ Bill Payment’ as the payment method, the payment must be made within 2 hours of such purchase

4)        Ticket price does not include the cost of plastic card (20 THB) and ticket issuing fee (20 THB)

5)       Credit Card Payment will be charged 3% of Convenience Fee in all channel.

6)        Paper ticket will be used for entrance to the show. Please don’t damaged or lost it. The plastic ticket will be for souvenir only.

7)       Tickets for standing area could not be re-issued by Promoter and Thaiticketmajor if damaged or lost.

8)       All ticket price purchased gets FREE 2015 JUNG YONG HWA LIVE <One Fine Day> IN BANGKOK official poster

9)       You can get a plastic cardandofficial poster by showing your ticket (every price) at Thai Ticket Major sales counter in front of the on Thunderdome, Muang Thong Thani, Bangkok. Saturday April 4th , 2015 from 1.00 pm


Privileges  

1.       Customers who bought 2015 Jung Yung Hwa Live <One Fine Day> in Bangkok can get Official Poster (without Signature). One ticket for one poster.

2.       Very special!  For customers that bought 2015 Jung Yung Hwa Live <One Fine Day>, VVIP ticket 6,500 baht (200 tickets) will get to watch Jung Yong Hwa exclusive at his practice session for 20 minutes with official goods 1 set which include (One Fine Day) Light stick and (One Fine Day) Slogan 1 piece.

3.       Special privileges for other ticket prices. 411 Team will notify you later.

*** Details of registration and other details of prices and events, 411 team will notify in the near future

*** 1 ticket for 1 right

Notices

1.       Only for customer who bought “2015 Jung Yung Hwa Live <One Fine Day> in Bangkok” only.

2.       1 price for 1 winner only

3.       Winner will have to show concert ticket along with ID Card or Passport.

4.       Decision from 411 Ent is consider final.

5.       Rules and details of all events can be found at 411 Fanpage and www.411ent.com

6.       Date,time and place to pick up special prices can be found 411 Fanpage and www.411ent.com

7.       Winners will be announced in March 2015 on 411 Fanpage and www.411ent.com

8.       Winners need to come registered to reserve your right.  Check for time and location at 411 Fanpage and www.411ent.com

9.       Photograph and VDO won’t be allow.