posterBLACKPINK 2019 World Tour [IN YOUR AREA] BANGKOK

วันแสดง         :   วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 20:00 น.
………………..วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 18:00 น.
………………..วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 18:00 น.

เวลาแสดง      : 18.00 น.

ประตูเปิด        : 17.00 น.

สถานที่แสดง :  อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี, นนทบุรี, ไทย

ราคาบัตร       :  7,500/ 6,500/ 6,000 (ยืน) / 5,500/ 5,000 / 4,000 / 3,500/ 2,500/ 1,900 บาท

 

 

seating plan

 

วันจำหน่ายบัตร :  ตั้งแต่  2 ธันวาคม 2561 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป

ชำระเงินทันทีทุกช่องทาง โดยมีช่องทางการจำหน่ายบัตรดังนี้
1. จุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ (ตรวจสอบจุดจำหน่ายได้ที่>> http://www.thaiticketmajor.com/outlets.php )
-   โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวี
-   ไปรษณีย์ไทย (*กรุณาตรวจสอบเวลาเปิดทำการของไปรษณีย์ไทยอีกครั้ง)
-   เทสโก้ โลตัส
-    บิ๊กซี 15 สาขา
-   แฟรนไชส์

สามารถชำระเงินโดย
1.1) ชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต (จะมี convenience fee 3%)
1.2) ชำระด้วยเงินสด

2. ทางเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com

สามารถชำระเงินโดย
2.1) ชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต จะมี convenience fee 3%
2.2) ชำระเงินสดผ่านทางมือถือ แอปพลิเคชัน K Pay Plus/ / Bualuang iBanking
2.3) ชำระเงินสดผ่านทางมือถือ แอปพลิเคชัน Line Pay / Air Pay (จะมี convenience fee 3%)

3. Call Center 02-262-3456

สามารถชำระเงินโดย
3.1) ชำระเงินสดผ่านทางมือถือ แอปพลิเคชัน K Pay Plus

เงื่อนไขการจำหน่ายบัตร :
จำกัดการซื้อทุกช่องทาง 1 ท่าน ต่อบัตร 4 ใบ
ราคาบัตรยังไม่รวมค่าธรรมเนียมออกบัตร และค่าออกบัตรพลาสติก รวมใบละ 40 บาท
หากบัตรเข้าชมงานประเภทยืนสูญหาย ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การออกบัตรใหม่ให้ในทุกกรณี
บัตรยืนจะมีการเรียงลำดับการเข้าชมคอนเสิร์ต ตามลำดับการจองก่อนหลัง ซึ่งลำดับดังกล่าวจะปรากฏอยู่บนบัตร ทางทีมงานจะแจ้งเรื่องการเรียงลำดับเข้างานให้ทราบในภายหลัง

หมายเหตุ :
*** บัตรที่ได้จะเป็นบัตรกระดาษและใช้ในการเข้าชมคอนเสิร์ต ทางทีมงานจะแจ้งรายละเอียดการรับบัตรพลาสติกที่ระลึกให้ทราบอีกครั้ง
**** โปรดระวังมิจฉาชีพที่แฝงมาในรูปแบบต่างๆ เช่น การรับจองบัตร การให้โค้ดจอง การซื้อ-ขายบัตรนอกระบบ การแอบอ้างเป็นพนักงานบริษัทฯ ซึ่งอาจเจอบัตรผี บัตรปลอม หรือถูกโกงได้ รวมไปถึงการนำบัตรคอนเสิร์ตไปขายต่อหรือแจก เพื่อการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย
*****ทางผู้จัดไม่อนุญาตให้นำบัตรไปใช้ประโยชน์ทางการค้า, การทำโปรโมชั่นกับสินค้า เช่นการลด, แลก, แจก, แถม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากทางผู้จัด มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดตามกฏหมาย

 

สิทธิพิเศษ

ประกาศสิทธิพิเศษสำหรับผู้ซื้อบัตรเข้าชมงาน BLACKPINK 2019 World Tour [IN YOUR AREA] BANGKOK”

 

fan benefit

 

1. รายชื่อผู้โชคดีจะประกาศให้ทราบภายหลัง

2. วัน เวลา และสถานที่การจัดกิจกรรมจะประกาศให้ทราบเป็นลำดับต่อไป

 

poster

 

BLACKPINK 2019 World Tour [IN YOUR AREA] BANGKOK

Show Date & Show Time   :   Friday 11 January 2019 [8:00 PM.]
                                                         Saturday 12 January 2019 [6:00 PM.]
                                                         Sunday 13 January 2019 [6:00 PM.]

Gate Open                             :   Friday 11 January 2019 [7:00 PM.]
                                                       Saturday 12 January 2019 [5:00 PM.]
                                                       Sunday 13 January 2019 [5:00 PM.]

Venue                                     :  Impact Arena, Muangthong Thani, Nonthaburi, Thailand

Ticket Price                          :  7,500/ 6,500/ 6,000 (ยืน) / 5,500/ 5,000 / 4,000 / 3,500/ 2,500/ 1,900 Baht

 

seating plan

Tickets will be available on Saturday 2 December 2018 from 10.00 AM onwards* at

1. Thai Ticket Major 13 Outlets  (please check for our outlets >> http://www.thaiticketmajor.com/outlets.php)
-  Major Cineplex & EGV Outlets
-  Thailand Post Office
-  Big C 15 Brunchs
-  Tesco Lotus
-  Franchise

The payment can be made by immediately
1.1) Payment by credit or debit card. There will be 3% of convenience fee.
1.2) Cash payment

2. www.thaiticketmajor.com
The payment can be made by immediately
2.1) Payment by credit or debit card. There will be 3% of convenience fee.
2.2) Payment via application K Pay Plus / Bualuang iBanking
2.3) Payment via application Line Pay / Air Pay (There will be 3% of convenience fee)

3. TTM Call Center 02-262-3456
3.1) Payment via application K Pay Plus

Conditions :
- The maximum of 4 tickets is applied for each purchase.
- The ticket price above does not include 40 Baht of the ticketing fee.
- NO replacement for any loss of standing tickets.
- The Standing tickets will be allocated according to the order in which the tickets are bought, the numbers will be
printed on the back of the tickets. Our staffs will inform tickets’ holders of the order of allocated later on.
- Using or distributing the tickets for advertising or publicity without the permission of the Company is considered to be illegal.

Remark:
***The tickets you receive will be paper tickets and required for entering the concert. The information about how to
get the plastic tickets will be informed later.
**** Please beware of a swindler who may come in various ways including selling booking information or booking code, selling the tickets from unofficial market or impersonating to be a staff. This may be a fake or ghost ticket. Using or distributing the tickets for advertising or publicity without the permission of the Company is considered to be illegal.

 

Privileges

Here’s the details of all the special privileges of the ticket holders, “BLACKPINK 2019 World Tour [IN YOUR AREA] BANGKOK”

 

fan benefit