เปิดโซนเพิ่มแถว

 

รายละเอียดขั้นตอน ช่องทางการจำหน่ายบัตร และวิธีการชำระเงิน ดังนี้ค่ะ
(1) เปิดจำหน่ายบัตรที่นั่งเพิ่มเติม (โซนราคา 4,500 บาท) ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง รายละเอียดช่องทางการจำหน่ายสามารถเช็คข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com นะคะ
(2) วิธีการชำระเงิน(ชำระทันที)ผ่านทาง
2.1 ชำระผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต จะมี convenience fee 3%
2.2 ชำระเงินสดผ่านทางมือถือ แอปพลิแคชัน K Pay Plus/ Line Pay/ Air Pay/ Bualuang iBanking (สำหรับอินเตอร์เนต และคอลเซ็นเตอร์)
2.3 ชำระเงินสดผ่านทางจุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์
(3) สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรเข้าชมงานราคา 3,500 และ 2,000 บาทไปแล้วก่อนหน้านี้ หากท่านใดมีความประสงค์จะอัปเกรดที่นั่งขึ้นมาเป็นราคา 4,500 บาทในโซนที่เปิดเพิ่มเติมขึ้นใหม่นี้ สามารถดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงที่นั่งได้ก่อนคือ ** ในระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.1 นำบัตรเข้าชมงานของท่าน หรือหลักฐานใบเสร็จแสดงความเป็นเจ้าของ ไปแสดงที่หน้าเคาท์เตอร์จุดจำหน่ายบัตร14 สาขาหลัก ของ TTM*
3.2 แจ้งความประสงค์ในการเลือกที่นั่งใหม่พร้อมชำระค่าส่วนต่างของราคาบัตรและค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ตามอัตราที่ TTM กำหนด
**ซึ่งขั้นตอนและวิธีดังกล่าวนี้จะช่วยป้องกันการที่จะมีผู้ไม่หวังดี, มิจฉาชีพ แอบอ้างมาแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงที่นั่งและออกบัตรใหม่แทนที่บัตรของท่านผ่านทาง call center หรือทาง website นะคะ
หมายเหตุ :
- เรื่องปัญหาการจองที่นั่งข้ามโซนที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ทาง TTM ได้ดำเนินการชี้แจงให้ทุกท่านทราบแล้วนะคะ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
- เรื่องสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของทางต้นสังกัดนะคะ หากได้ข้อสรุปทางทีมงานจะรีบนำมาแจ้งให้ทุกท่านทราบทันทีค่
** สุดท้ายนี้ ทางผู้จัดต้องขออภัยอย่างยิ่ง หากการปรับเพิ่มที่นั่งในครั้งนี้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการเข้าชมงานของเหล่า Thaiwananble เนื่องด้วยข้อกำหนดบางประการของทางต้นสังกัด ซึ่งในฐานะผู้จัดงานของประเทศไทยเรามีความจำเป็นต้องเคารพกติกาการทำงานที่ได้ตกลงไว้ค่ะ การเพิ่มที่นั่งใดๆ โดยมิได้รับความยินยอมจากทางต้นสังกัดจึงไม่สามารถกระทำได้ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมของงานทั้งหมดในครั้งนี้ค่ะ **
ขอบคุณจากใจค่ะ
#411ent