คลิกที่นี่ >> รายชื่อผู้โชคดีในรอบพรีเซล <<

คลิกที่นี่ >> Presale : Seating with ID<<“2011 Jang Keun Suk Asia Tour The Cri Show Thailand
2011 May 28th (Sat), 19.00-21.00 PM     

@ Impact Hall 2, Muangthongthani 

การรับบัตร
Ole Beauty presents...Jang Keun Suk Asia Tour The Cri Show Thailand

1.สำหรับผู้ที่จองบัตรผ่านการ pre sale

1.1) รับด้วยตนเอง ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2554
ณ โถงชั้น 5 สยามดิสคัพเวอรี่เซ็นเตอร์ (ข้างร้าน Loft) ตั้งแต่เวลา 10:30 - 18:30 น.

**กรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานในการรับบัตรดังนี้
- รหัส (code) ที่ได้จากการจองบัตร pre sale
- บัตรประชาชน
- สลิปธนาคารที่โอนเงิน หรือสลิปเอทีเอ็ม
และในกรณีที่โอนเงินผ่านทางอินเตอร์เนตนั้นให้ปริ้นต์หน้ายืนยันการโอนมาด้วย

1.2) รับด้วยตนเอง ที่หน้างานแสดง ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554
เค้าน์เตอร์ pre sale : หน้าอิมแพคฮอล 2 ตั้งแต่เวลา 13.00 -19.00 น.

**กรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานในการรับบัตรดังนี้
- รหัส (code) ที่ได้จากการจองบัตร pre sale
- บัตรประชาชน
- สลิปธนาคารที่โอนเงิน หรือสลิปเอทีเอ็ม
และในกรณีที่โอนเงินผ่านทางอินเตอร์เนตนั้นให้ปริ้นต์หน้ายืนยันการโอนมาด้วย

1.3) ในกรณีที่ผู้จองให้ผู้อื่นมารับบัตรฯแทน ให้เตรียมเอกสารดังนี้

**กรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานในการรับบัตรดังนี้
- สำเนาบัตรประชาชนขอผู้ที่จองบัตร pre sale พร้อมเซ็นระบุว่าให้ผู้ที่มาติดต่อเป็นผู้มารับแทน
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่มาบัตร พร้องเซ็นรับรองสำเนาพร้อมระบุเบอร์ติดต่อกลับ
- รหัส (code) ที่ได้จากการจองบัตร pre sale
- สลิปธนาคารที่โอนเงิน หรือสลิปเอทีเอ็ม


**แจ้งกำหนดการรับบัตร**
Ole Beauty presents "Jang Keun Suk Asia Tour The Cri Show Thailand"
ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 18.30 น.
สถานที่ : โถงชั้น 5 สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์ (ข้างร้าน Loft)

**ประกาศรายชื่อผู้โชคดี**

ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม  Exclusive moment with JKS (Autograph&taking photo session) & Press Conference with JKS (Fan Zone)   
ทาง www.411ent.com/jks  : วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2554  (เวลา 18.00 น.)

**หมายกำหนดการของงาน "Exclusive moment with JKS (Autograph&taking photo session) & Press Conference with JKS" 411ent จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบผ่านทาง www.411ent.com/jks


เปิดจำหน่ายบัตร “2011 Jang Keun Suk Asia Tour the Cri Show Thailand” อย่างเป็นทางการ
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011
ทาง Total Reservation ทุกสาขา หรือ http://www.totalreservation.com/

โทรศัพท์ 02-833-5555

Tickets for “2011 Jang Keun Suk Asia Tour the Cri Show Thailand” are on sales officially onwards from the
Thursday, 12th May 2011.

Please contact any branches of Total Reservation or alternatively
please visit http://www.totalreservation.com/

Tel: 662-833-5555Ticketing Information

“2011 Jang Keun Suk Asia Tour The Cri Show Thailand”
กำหนดการแสดง    : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554
เวลา                    : 19:00 – 21.00 น.
สถานที่                 :  อิมแพค ฮอลล์ 2, เมืองทองธานี

Presale       :  วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2554
Presale by  :  www.411ent.com/jks


หมายเหตุ“2011 Jang Keun Suk Asia Tour The Cri Show Thailand”
จะเปิดจำหน่ายอย่างเป็นการในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 ผ่านช่องทางการจำหน่ายบัตรของTotal Reservationตั้งแต่เวลา 10:00 น เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-833-5555 หรือ www.totalreservation.com

รายละเอียดการพรีเซลบัตรคอนเสิร์ตสำหรับบุคคลทั่วไป
กำหนดการ     : วันศุกร์ที่ 6 – วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2554
จำหน่ายผ่าน    : www.411ent.com/jks
การชำระเงิน   : โอนเงินผ่านบัญชีกระแสรายวัน (ธนาคารไทยพาณิชย์)
การรับบัตร      : รับด้วยตนเอง(กำหนดการและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)
รับที่หน้างานวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554 @ Impact Hall 2
ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ส่งทางไปรษณีย์ทั่วประเทศ ก่อนวันแสดงอย่างน้อย 7 วัน

กติกาในการพรีเซล (กรุณาอ่านทำความเข้าใจโดยละเอียดทุกข้อ)
1. ระยะเวลาในการเปิดพรีเซลเริ่มตั้งแต่ั
วันศุกร์ที่ 6 พ.ค. 2554 เวลา 12.30 -18.00 น.

วันเสาร์ที่ 7-อาทิตย์ที่ 8 พ.ค. 2554 เริ่ม เวลา 8.30 – 18.00 น.


2.การพรีเซลสามารถทำได้โดยผ่านขั้นตอนทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น โดยท่านสามารถเข้าไปจองซื้อบัตรได้ที่ www.411ent.com โดยรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆในการพรีเซลสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์
3.การจองบัตรรอบพรีเซลนี้ จะเปิดให้ผู้จองสามารถเลือก ราคาบัตร และโซนที่ต้องการได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถเลือกหรือระบุหมายเลขที่นั่งได้ ***ทั้งนี้ทีมงานฯ จะจัดลำดับที่นั่งที่ดีที่สุดให้กับผู้จองตามลำดับการโอนเงินก่อน-หลัง
4. การจอง 1 ครั้ง เท่ากับ “1 ออเดอร์” โดย 1 ออเดอร์ สามารถเลือกจำนวนที่นั่งได้สูงสุดไม่เกิน 6 ที่นั่ง (โดยทีมงานฯ จะจัดที่นั่งติดกันให้ใน 1 ออเดอร์ กรณีที่เป็นบัตรราคาเดียวกันและโซนเดียวกัน)
5.กรุณาเตรียมข้อมูลสำหรับใช้ในการจองบัตรให้พร้อม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจอง อาทิ ชื่อ- นามสกุลที่ถูกต้องตามบัตรประชาชน, เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก, อีเมล และ **ที่อยู่สำหรับการส่งไปรษณีย์ (ในกรณีที่กดเลือกให้จัดส่งบัตรทางไปรษณีย์)
6.บริษัทฯ สามารถจัดส่งบัตรคอนเสิร์ตให้กับผู้จองที่อยู่ต่างจังหวัดหรือมีความประสงค์จะให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS) ได้ โดยคิดค่าธรรมเนียมในจัดส่งเพิ่มเติม ในราคาออเดอร์ละ 50 บาท
7.เมื่อกรอกข้อมูลต่างๆครบถ้วนแล้ว และกดยืนยันการจองบัตรเรียบร้อย ระบบจะทำการแจ้งรหัสจอง, ยอดเงินที่ต้องชำระ, ข้อมูลทางธนาคารสำหรับการโอนเงิน, กำหนดเวลาในการโอนเงินและการแจ้งโอนเงิน ***(ภายใน 6 ชั่วโมง หลังจากที่กดยืนยันการจองบัตรผ่านทางหน้าเว็บ)*** ซึ่งหากผู้จองไม่สามารถทำการโอนเงินและแจ้งโอนเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการลบออเดอร์ที่ท่านได้จองไว้ และคืนบัตรกลับเข้าสู่ระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้กับท่านอื่นได้ทำการจองในลำดับต่อไป
ชื่อบัญชี              นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
เลขที่บัญชี           014-3-05951-0
                        ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน ประเภทบัญชีเดินสะพัด


8.หลังจากที่ส่งข้อมูลการจองบัตรด้วยวิธีการกดยืนยันแล้ว ผู้จองไม่สามารถแก้ไขข้อมูลและยกเลิกการจองบัตรได้ทุกกรณี เว้นแต่การจองจะถูกยกเลิกเองโดยอัตโนมัติ หากท่านไม่โอนเงินและแจ้งโอนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด
9.ยอดเงินที่ต้องชำระจะมียอดเศษสตางค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความแตกต่างของยอดเงินที่โอนเข้ามาบัญชี และเพื่อความสะดวกต่อขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลการโอนเงิน ดังนั้น กรุณาโอนเงินตามยอดที่ระบบแจ้งพร้อมเศษสตางค์ เพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว
10. หลังจากโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณาเข้าไปแจ้งข้อมูลการโอนเงิน (วันที่โอน เวลาโอน ยอดเงินที่โอน) ที่หน้าเว็บของ www.411ent.com/jks ภายในเวลาที่กำหนด ***(6 ชั่วโมง)*** หากผู้จองไม่เข้ามาแจ้งโอนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ระบบจะทำการลบออเดอร์ที่ทำการจองเข้ามาออก และถือว่าสละสิทธิ์ในการจองบัตรทันที
11.หลังจากแจ้งโอนเงินแล้ว ทีมงานจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินและยอดเงินที่ถูกโอนเข้ามาในบัญชี โดยจะใช้เวลาดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าวประมาณ 6 ชั่วโมง ซึ่งผู้จองสามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะการจองบัตรได้อีกครั้ง ในอีก 6 ชั่วโมงต่อมา หากสถานะการจองบัตรยังไม่ขึ้นในระบบว่า “คอนเฟิร์ม” กรุณาติดต่อกลับทีมงานเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด
12.กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงิน เช่น แบบฟอร์มในการโอนเงินของธนาคาร, สลิปโอนเงินผ่านทางตู้ ATM, ใบยืนยันการโอนเงินผ่านทางระบบ Online Banking พร้อมทั้งรหัสจอง เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการรับบัตรคอนเสิร์ตตัวจริง (บัตรอ่อน) ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องและเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น เช่น การแอบอ้างสิทธิ์ในการรับบัตร
13. กำหนดการรับบัตรคอนเสิร์ตตัวจริง (บัตรอ่อน)และกำหนดการส่งบัตรผ่านทางไปรษณีย์แบบ EMS
ตามละเอียดข้างล่างนี้

รับด้วยตนเอง      :   (กำหนดการและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทาง www.411ent.com/jks/ticket.html)
รับที่หน้างาน       :   วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554 @ Impact Hall 2 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ส่งทางไปรษณีย์   :    ทั่วประเทศ ก่อนวันแสดงอย่างน้อย 7 วัน

14. สำหรับผู้ที่ไม่สามารถจองบัตรในช่วงพรีเซลกับทาง 411ent ได้ ท่านยังสามารถทำการจองและซื้อบัตรผ่าน
ทาง Total Reservation ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ www.totalreservation.com ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
15.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-616-8178, 02-271-3088 เบอร์Hot Line:082-684-8780,083-297-1950 หรือทางช่องทางอื่นๆ อาทิ
www.411ent.com/contact
Email        :   jkspresale@411ent.com
twitter        :   @411ticket
facebook   :   www.facebook.com/fouroneoneent

FAQ (ถาม-ตอบ)

Q: ข้อมูลเกี่ยวกับการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร?
A: ชื่อบัญชี : นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เลขที่บัญชี 014-3-05951-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน (บัญชีเดินสะพัด) ***เพื่อความสะดวกผู้จองสามารถโอนผ่าน เค้าน์เตอร์ธนาคาร Online Banking หรือตู้ ATM ได้เลย*** (ทุกขั้นตอนการโอนเงิน โดยเฉพาะวิธีโอนผ่านเค้าน์เตอร์ธนาคาร กรุณาใส่เลขเศษสตางค์ตามระบบจองบัตรที่แจ้งไปในข้อ 9 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินของทุกท่าน)

Q: ลำดับบัตรที่นั่ง ขึ้นอยู่กับลำดับการจอง หรือ ลำดับของการโอนเงิน?
A: ลำดับที่นั่งจะเรียงตามลำดับการโอนเงิน ส่วนการโอนเงินและการแจ้งโอนเงิน ต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 6 ชั่วโมงหลังจากทำการจองในหน้าเว็บแล้วเท่านั้น

Q: ชื่อบัญชีที่เป็นผู้โอนจำเป็นต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองหรือไม่
A: ไม่จำเป็น

Q: ผู้จองจะทราบเลขที่นั่งบัตรที่จองได้เมื่อใด?
A: ในวันที่รับบัตร

Q: ในกรณีที่ผู้จองแจ้งโอนเงินช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด (6 ชั่วโมง) แล้วใบสั่งซื้อถูกลบออกจากระบบจะทำอย่างไร?
A: หากยังมีที่นั่งเหลืออยู่ในระบบ แนะนำให้ผู้จองเข้าไปจองบัตรใหม่อีกครั้ง แล้วนำรหัสใหม่ มาแจ้งโอนเงิน ด้วยยอดเงินเก่าที่ผู้จองเคยโอนมา

Q: ผู้จองสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้หรือไม่?
A: ในการจองพรีเซลไม่สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ ทางบริษัทฯ จะรับเฉพาะช่องทางการโอนเงินโดย Online Banking, ATM และ เคาเตอร์ธนาคารเท่านั้น

Q: กรณีที่โอนเงินผ่าน Online Banking แต่ไม่มีเวลาขึ้นโชว์จะทำอย่างไร?
A: หลังจากโอนเงินเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ Statement Today (รายการเดินบัญชีวันนี้) ในหน้านั้นจะมีเวลาแจ้งให้ทราบ

Q: ผู้จองสามารถเข้าไปทำการจองก่อนเวลา 8.30 น. ของวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ได้หรือไม่?
A: ผู้จองไม่สามารถจองก่อนเวลาที่กำหนดได้เพราะมีการตั้งระบบป้องกันเอาไว้เพื่อความยุติธรรม

สิทธิพิเศษสำหรับผู้จองบัตรในรอบพรีเซล
1.รับโปสเตอร์ “2011 Jang Keun Suk Asia Tour The Cri Show Thailand” สำหรับบัตรทุกที่นั่ง ทุกราคา
2.รับของที่ระลึก (Premium Giftset) สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรตั้งแต่ราคา 4,000 บาทขึ้นไปทุกที่นั่ง
3.ลุ้นสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมงาน Press Conference with JKS (Fan Zone) ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 เวลา 18.00 น. (สถานที่รอคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่ง) จำนวน 200 คน (Random จากบัตรทุกราคา) ***โดยจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.411ent.com/jks
4.สำหรับผู้ซื้อบัตรทุกราคา สามารถลุ้นสิทธิพิเศษเข้าร่วมกิจกรรม “Exclusive Moment with JKS” (ด้วยวิธี Random) ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 (เวลาและสถานที่รอคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่ง)

(Photo-Taking Session : ถ่ายภาพหมู่)
บัตรราคา 5,000 บาทลุ้นสิทธิพิเศษถ่ายภาพหมู่ร่วมกับ JKSจำนวน120ท่าน
บัตรราคา 4,500 บาทลุ้นสิทธิพิเศษถ่ายภาพหมู่ร่วมกับ JKS จำนวน 10ท่าน
บัตรราคา 4,000 บาทลุ้นสิทธิพิเศษถ่ายภาพหมู่ร่วมกับ JKSจำนวน 50ท่าน
บัตรราคา 3,000บาทลุ้นสิทธิพิเศษถ่ายภาพหมู่ร่วมกับ JKSจำนวน 15ท่าน
บัตรราคา 2,000บาทลุ้นสิทธิพิเศษถ่ายภาพหมู่ร่วมกับ JKS จำนวน 15ท่าน
บัตรราคา 1,000บาทลุ้นสิทธิพิเศษถ่ายภาพหมู่ร่วมกับ JKS จำนวน 10ท่าน

(Autograph Session : แจกลายเซ็น)
บัตรราคาตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป ลุ้นรับสิทธิพิเศษเข้าร่วมงานแจกลายเซ็นจำนวน50 ท่าน

หมายเหตุ

1) ประกาศผลผู้เข้าร่วมงาน “Exclusive Moment with JKS” ทาง www.411ent.com
2) ลูกค้ายังมีโอกาสลุ้นเข้า “Exclusive Moment with JKS” ผ่านการร่วมกิจกรรมของ Ole Beauty ได้อีกช่องทางหนึ่ง ติดตามรายละเอียดที่ www.olewinkyeye.com
3) รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
4) สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัล